Celý vnitřní prostor chalupy je nekuřácký.
Začátek pronájmu je ve 12 hod, vyklizení objektu je do 10 hod.
V ceně pronájmu není zahrnut úklid objektu po skončení pronájmu. Po skončení pronájmu se chalupa předává zpět pronajímateli v uklizeném stavu. Za nedodržení této podmínky se cena pronájmu navyšuje o sankci 2000,- Kč, která bude odečtena z nájemcem složené kauce.
Vlastní povlečení, ručníky a hygienické potřeby s sebou. Případně lze dohodnout zapůjčení povlečení za 250 Kč za jedno lůžko.
Domácí zvíře je možné pouze po dohodě.
V ceně pronájmu není zahrnutá elektřina. Platí se 11 Kč za 1 kWh spotřebované energie.
V ceně pronájmu je zahrnuto spotřebované dřevo na vytápění objektu.
V ceně pronájmu je zahrnuta spotřeba vody.
V ceně pronájmu je zahrnuto parkování osobního automobilu a turistický poplatek.
Při využívání EZS se případný výjezd bezpečnostní agentury z důvodu falešného poplachu platí částkou 1500,-Kč
Objednaný pobyt je pro zájemce rezervován teprve po složení zálohy 5000,- Kč na bankovní účet.
K objednanému pronájmu se dále skládá kauce ve výši 7.000,- Kč jako záloha na úhradu spotřebované elektřiny. Kauci lze rovněž případně použít na úhradu případně vzniklých poškození na objektu nebo vybavení.
Požadovaná kauce a doplatek pronájmu jsou splatné předem na bankovní účet minimálně 3 dny před započetím pronájmu, přičemž jako variabilní symbol platby uveďte číslo rezervace.
V případě zrušení rezervace je záloha nevratná.
Zaplacením zálohy na pronájem vyjadřuje nájemce souhlas s podmínkami uvedenými na tomto webu a ubytovacím řádu včetně jejich dodržování.
Úplné podmínky pronájmu - viz. domovní řád

Uvažujete o pořízení chalupy? Máte zájem o pozemek v lokalitě?